Latest Tweets:

caihoden:

#82Cách đây 18 năm lúc đó tôi học lớp 1 hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn , và mẹ tôi là một giáo viên cấp 1 . Vào ngày 20-11 mẹ tôi được phụ huynh tặng 1 chai “dầu gội” khá to , lúc đấy tôi và mẹ mừng lắm vì cả đời có bao giờ được gội đầu bằng chai oách như vậy đâu vì xưa giờ toàn dùng xabong cục thôi ,cả nhà tôi dùng đến khi gần hết thì tôi mới phát hiện ra trên chai có ghi một dòng chữ nhỏ là ” Nước rửa chén ” tôi với mẹ nhìn nhau cười , bây giờ mỗi lần hai mẹ con nhìn thấy chai nước rửa chén Mỹ Hảo thì vẫn nhìn nhau cười và kể lại chuyện khó khăn của ngày xưa , tôi không xấu hổ mà đó là kỉ niệm mà tôi và mẹ chẳng bao giờ kể với ai cả.

caihoden:

#82Cách đây 18 năm lúc đó tôi học lớp 1 hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn , và mẹ tôi là một giáo viên cấp 1 . Vào ngày 20-11 mẹ tôi được phụ huynh tặng 1 chai “dầu gội” khá to , lúc đấy tôi và mẹ mừng lắm vì cả đời có bao giờ được gội đầu bằng chai oách như vậy đâu vì xưa giờ toàn dùng xabong cục thôi ,cả nhà tôi dùng đến khi gần hết thì tôi mới phát hiện ra trên chai có ghi một dòng chữ nhỏ là ” Nước rửa chén ” tôi với mẹ nhìn nhau cười , bây giờ mỗi lần hai mẹ con nhìn thấy chai nước rửa chén Mỹ Hảo thì vẫn nhìn nhau cười và kể lại chuyện khó khăn của ngày xưa , tôi không xấu hổ mà đó là kỉ niệm mà tôi và mẹ chẳng bao giờ kể với ai cả.

(Source: caihoden)

letpastgo:

shadicasper:

#BreakingStereotypes

Cool :)

(via di-apr)

*17
kitesquotes:

"Thế gian nan đắc song toàn phápBất phụ Như Lai, bất phụ khanh”
{Ngải Tình - Đức Phật và nàng - Chương Xuân Di}des by nyan_neko@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Thế gian nan đắc song toàn pháp
Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh”

{Ngải Tình - Đức Phật và nàng - Chương Xuân Di}
des by nyan_neko@Kitesvn.com

=))))))))))

=))))))))))

hopo:

chúng nó dễ thương quá thì người nông dân phải reblog thôi chứ biết mần sao ;A; …

(Source: lepipehd)

(Source: nhuoclac)

Farewell My Concubine (1993), dir. Chen Kaige

(Source: changchens, via yangkwon)

*46

"Bạn thân luôn là người giúp đỡ bạn khi bị ngã, nhưng phải chờ nó cười xong cái đã."

:))

(Source: nguyenrom)

kitesquotes:

"Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy : Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp."{Dịch : Thiên Lam}des by Aqua@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy : Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen. Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp."

{Dịch : Thiên Lam}
des by Aqua@Kitesvn.com

(via virgo-and-her-perfectionism)

jiujiu:

I made one note @Notegraphy, it should be became the most favorite note.

jiujiu:

I made one note @Notegraphy, it should be became the most favorite note.

(Source: indigofoxr, via inno-md)

jiujiu:

I made one note @Notegraphy, it should be became the most favorite note.

jiujiu:

I made one note @Notegraphy, it should be became the most favorite note.

(Source: indigofoxr, via inno-md)